Bruk Invest Group

Złote_logo_BRUK-removebg-preview

Regulamin

Regulamin sklepu www.brukinvestgroup.pl

Definicje:

Klient/Kupujący – konsument, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia.

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – podstrona serwisu Sklepu internetowego www.brukinvestgroup.pl, zawierająca dane Klienta, służące do realizacji składanych zamówień.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.brukinvestgroup.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa i za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży poprzez sklep internetowy www.brukinvestgroup.pl, będący internetową platformą sprzedaży kostki brukowej, galanterii ogrodowej oraz artykułów wyposażenia ogrodu. Właścicielem sklepu internetowego jest firma:
  BRUK INVEST GROUP SP Z.O.O z siedzibą: ul. Piwniczna 17 , 42-400 Zawiercie, identyfikująca się numerem NIP: 6492310607, NIP UE: PL 6492310607, REGON: 368666998, KRS 0000702350, będąca podatnikiem VAT, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. W ramach sklepu www.brukinvestgroup.pl, Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszystkie ceny prezentowane na stronie sklepu www.brukinvestgroup.pl są cenami wyrażonymi w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT. Ceny poszczególnych produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy określany jest dla każdego produktu odrębnie, w zależności od gabarytu. W przypadku przesyłki kurierskiej, koszt dostawy podany jest w opisie produktu, a w przypadku dostawy ponadgabarytowej firmą transportową, koszt dostawy jest obliczany indywidualnie do każdego zamówienia, przy czym informacja o koszcie ponadgabarytowym znajduje się również w opisie produktu.
 4. Sprzedawca oświadcza, że towary oferowane w sklepie internetowym www.brukinvestgroup.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży towarów poekspozycyjnych, ale informacja o tym fakcie zostanie każdorazowo podana przy określonym produkcie, którego będzie ona dotyczyć.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oferowanych na stronach sklepu www.brukinvestgroup.pl , przedstawiania informacji o nowych produktach, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienia nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków promocji lub wyprzedaży.
 6. W przypadku sprzedaży produktów, będących w ofercie wyprzedaży, która dotyczy ograniczonej liczby sztuk, zamówienia realizowane będą zgodnie z kolejnością wpływu potwierdzonych zamówień, do momentu wyczerpania zapasów. Właściwy zapis o wyprzedaży objętej ograniczoną liczbą produktów znajdzie się na stronie sklepu, w dziale dotyczącym wyprzedaży.

§ 2. Zasady korzystania ze sklepu i składania zamówień

 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.brukinvestgroup.pl , można dokonywać 24 godziny na dobę poprzez koszyk zakupów lub drogą elektroniczną, poprzez wysłanie e-maila z zamówieniem na adres: kontakt@brukinvestgroup.pl.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów, Sklep zamieszcza na stronie www.brukinvestgroup.pl . Informacje o towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93). Kupujący, składając zamówienie oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 3. Na etapie składania zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu do kontaktu.
 4. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma informację zwrotną od Sprzedawcy, zawierającą szczegóły realizacji zamówienia i warunki dostawy.
 5. Zamówienie potwierdzane jest w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia ze strony Sprzedawcy (np. nieprawidłowy numer telefonu lub adres e-mail Kupującego), zamówienie zostanie anulowane. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie potwierdzenia, o którym mowa w punkcie powyżej.
 6. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klienta.
 7. Składanie zamówienia przez sklep składa się z czterech etapów:
  • Złożenie zamówienia poprzez dodanie do koszyka produktów i wybór sposobu płatności, a następnie potwierdzenie zakupu poprzez kliknięcie w przycisk “Zamawiam”. Koszt dostawy naliczany jest automatycznie po dodaniu produktów do koszyka i widoczny jest przed potwierdzeniem zakupu przez Kupującego
  • Wypełnienie danych potrzebnych do realizacji zamówienia. W tym celu Klient powinien dokonać rejestracji w sklepie lub może złożyć zamówienie bez rejestracji, potwierdzając zakup przyciskiem “Złóż zamówienie”
  • Po wypełnieniu danych należy kliknąć w przycisk “Podsumowanie”
  • Potwierdzenie zamówienia- potwierdzone przesłaniem zwrotnego e-maila ze sklepu www.brukinvestgroup.pl z przyznanym numerem zamówienia.
 8. O przyjęciu zamówienia do realizacji Kupujący jest powiadamiany drogą e-mail na adres podany w Zamówieniu.
 9. Zamówienie obejmujące produkty o różnym czasie realizacji, realizowane jest po skompletowaniu całości zamówienia. Na życzenie Kupującego, Sprzedawca może zrealizować zamówienie w kilku oddzielnych dostawach, po ustaleniu warunków dostaw z Kupującym.
 10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.
 11. Do każdego zrealizowanego zamówienia, wystawiany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 12. Firma, dokonując zakupu, do którego chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązana jest podać od razu w momencie składania zamówienia nr NIP.

§ 3. Warunki płatności

 1. Płatność za zamówienie dokonywana jest w postaci przelewu na konto Sprzedawcy lub poprzez szybki przelew elektroniczny (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest …………………………………….),  za pobraniem (przy odbiorze zamówienia) lub kartą kredytową.
 2. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego, za moment dokonania płatności, uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
 3. Płatność za pośrednictwem systemu szybkich płatności ……………………………….

Po złożeniu zamówienia w sklepie, przy wybraniu opcji „przelew natychmiastowy”, zostaną Państwo automatycznie przekierowani na stronę z wyborem banku w celu dokonania płatności. Bezpiecznej autoryzacji dokonuje ……………………………………………
Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności (do 48h), zamówienie jest przekazywane do realizacji. W przypadku nieudanej autoryzacji prosimy o zalogowanie na swoje konto i skorzystanie z opcji „opłać ponownie” – można w ten sposób dokonać zmiany formy płatności.

4. Płatność kartą kredytową:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Bezpieczeństwo transakcji- Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą ePrzelewów jest zapewnione przez zastosowanie 256 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu online, Klient loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie jego bank.

6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

7. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towaru oraz kosztów dostawy.

8. Podstawą do dokonania płatności w formie zwykłego przelewu jest informacja w formie e-mail, wysłana do Kupującego przez Sprzedawcę, w której znajdują się wszystkie niezbędne dane do zrealizowania płatności tj. nazwa i adres Sprzedawcy, numer konta bankowego na które Kupujący dokonuje wpłaty, tytuł zapłaty.

§ 4. Wysyłka i dostawa

 1. Koszty dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 2. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na życzenie Kupującego Sprzedający może wysłać towar za granicę, w takim wypadku, koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie.
 3. Koszt dostawy zależny jest od gabarytów, wagi przesyłki i wartości zamówienia. Jeśli zamówienie dotyczy produktu, dla którego koszt dostawy jest z góry określony, ze względu na jego mały gabaryt (mieszczący się wagowo w przesyłkach kurierskich standardowych czy paletowych), koszt dostawy jest doliczany do zamówienia po dodaniu go do koszyka. Jeśli towar jest gabarytowo duży, dostawa odbywa się własnym transportem sklepu lub transportem producenta, o czym Klient jest powiadamiany, jak również jest z nim ustalana wysokość ceny za transport oraz termin dostawy.
 4. Jeśli produkt jest do samodzielnego montażu, informacja o tym znajduje się w opisie produktu.
 5. Koszty dostawy zamówienia nie obejmują wniesienia towaru oraz jego montażu u Kupującego. W przypadku gdy towar dostarczany jest środkiem transportu należącym do Sprzedającego, przedstawiciel Sklepu może dokonać wniesienia towaru oraz jego montażu za dodatkową opłatą. Koszt wniesienia i montażu ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 6. Data wysyłki towaru przez Sprzedającego jest datą realizacji przez Sprzedającego zamówienia. Zamówienia wysyłane przez sklep www.brukinvestgroup.pl mogą być dostarczane w szczególnych przypadkach w soboty lub niedziele, za wyjątkiem przesyłek kurierskich. Zamówione towary dostarczane są własnym transportem Sklepu, transportem producenta lub za pośrednictwem firm kurierskich.
 7. W momencie odbioru zamówionego towaru, Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.
 8. Zamówiony towar staje się własnością Kupującego po uregulowaniu przez Kupującego całej należności.
 9. W przypadku braku odbioru zamówionego towaru przez Klienta, będzie on traktowany jako złożenie przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w trybie zgodnym z § 5 regulaminu. W takiej sytuacji, Sprzedający skontaktuje się z konsumentem za pośrednictwem poczty elektronicznej, podanej przy składaniu zamówienia, telefonicznie lub pocztą tradycyjną listem poleconym, na co kupujący wyraża zgodę, aby zweryfikować stanowisko Konsumenta odnośnie zamówionego towaru. Potwierdzenie przez konsumenta odstąpienia od umowy i rezygnacja z zamówionego towaru lub brak odpowiedzi konsumenta w ciągu 48 godzin, liczonych od pierwszej próby kontaktu (nadanie wiadomości e-mail, próba pierwszego połączenia telefonicznego lub dzień odbioru listu poleconego) powoduje konieczność poniesienia przez konsumenta bezpośrednich kosztów zwrotu towaru z miejsca dostawy z powrotem do Sprzedającego, które stanowić będą koszty, jakimi Sprzedający obciążony został przez firmę kurierską lub jakie poniósł realizując umowę przy pomocy transportu własnego. W przypadku, gdy Sprzedający realizował dostawę towaru przy użyciu transportu własnego, za bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Konsumenta, uważana będzie kwota stanowiąca połowę kosztów dostawy zamówionego towaru do Konsumenta. W przypadku gdy Konsument oświadczy Sprzedającemu w dowolnej formie, że podtrzymuje chęć otrzymania towaru oraz nie składa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zostanie on obciążony kosztami zwrotu zamówionego towaru z miejsca dostawy do Sprzedawcy oraz kosztami ponownej dostawy do miejsca wskazanego przez Konsumenta przy składaniu zamówienia. W przypadku kolejnego braku odbioru towaru przez Konsumenta, powyższa procedura zostanie powtórzona przez Sprzedającego.

§ 5. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 6. Reklamacje i niezgodność towaru z umową

 1. Sprzedawca jest zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.
 2. Reklamacje związane z uszkodzeniami mechanicznymi produktów, zaistniałe na skutek ich transportu mogą być rozpatrywane na podstawie sporządzenia protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Klienta oraz dostawcę przesyłki (kuriera), w przypadku, gdy protokół taki nie został sporządzony przy Kurierze, reklamacja również będzie rozpatrywana. W przypadku dostawy firmą transportową lub transportem własnym Sklepu, wszelkie wady widoczne zaistniałe podczas transportu będą rozpatrywane na miejscu.
 3. Reklamacje dla wad niewidocznych w momencie odbioru towaru lub wad ukrytych czy wynikłych w trakcie użytkowania będą rozpatrywane według warunków określonych przez producenta.
 4. Czas reklamacji zależny jest od producenta i nie powinien trwać dłużej niż 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 6. Podmiotem rozpatrującym reklamację jest producent, a Sprzedawca jest odpowiedzialny za przekazanie reklamowanego produktu lub jego części do producenta.
 7. Reklamacje należy wysyłać listem poleconym lub kurierem na adres siedziby firmy, tj.: BRUK INVEST GROUP SP Z.O.O , ul. Piwniczna 17 , 42-400 Zawiercie, lub na adres e-mail Sklepu:  www.brukinvestgroup.pl .- jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania reklamacji w formie zwrotnej wiadomości e-mail na Państwa adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Klienta, jak również nazwę produktu oraz uzasadnienie reklamacji.
 9. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z Umową (wadę fizyczną) czy prawną (rękojmia). W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.
 10. Niezgodność towaru z umową będzie rozpatrywana na tych samych zasadach co reklamacje.
 11. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 – z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest BRUK INVEST GROUP SP Z.O.O , ul. Piwniczna 17, 42-400 Zawiercie, NIP: 6492310607, REGON: 368666998.

2. Rejestrując się w Sklepie Internetowym BRUK INVEST GROUP, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, związanych z realizacją zamówień, dokonywanych w Sklepie Internetowym  www.brukinvestgroup.pl . Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy Ogrodolandia.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych, koniecznych do realizacji zamówienia.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w „klauzuli bezpieczeństwa“.

4. Zgodnie z obowiązującym prawem, Klienci Sklepu internetowego  www.brukinvestgroup.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 8. Spory

 1. Strony mają możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia powstałych sporów, w drodze polubownego załatwienia sporu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego  www.brukinvestgroup.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.brukinvestgroup.pl wymaga udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
 3. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.
 4. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych sklepu   www.brukinvestgroup.pl w formie newslettera.
 5. Każdy Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji czy usunięcia swoich danych osobowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.brukinvestgroup.pl  zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 16 luty 2022 r.
Shopping Cart
Scroll to Top